Monday, November 2, 2009

Kuliah Dr Asri..Gelombang Fitnah..hari ini di IQ

KULIAH DR MOHD ASRI ZAINUL ABIDIN
�Gelombang Fitnah�
3 NOV 2009(SELASA)
8.00 malam
Di Institut Al-Qayyim,Mengkuang, Penang.

Student yang berminat tetapi tiada kenderaan boleh hubungi
Ummu Syauqina (017 6713370),kami akan uruskan pengangkutan.

Atsar(perkataan) Sahabat Salaf:
�Abdullah bin Rawahah ra pernah menarik tangan beberapa orang dari kalangan sahabat,
Lalu berkata,
�Marilah sejenak kita menambah keimanan,marilah kita mengingati Allah dan menambah keimanan dan ketaatan,semoga Dia mengingat kita dengan ampunan-Nya.
Abdullah bin Mas�ud ra pernah berkata,
Duduklah bersama kami untuk menambah keimanan,
Beliau pun berkata dalam do�anya,
Ya Allah,tambahkanlah kepadaku keimanan,keyakinan dan kefaqihan dalam beragama.

Sumber rujukan:Buku judul asli,Asbaabu Ziyaadatil Limaan wa Nuqshaanihi,Penulis �Abdurrazzaq bin �Abdil Muhsin al-�Abbad al-Badr,Judul dalam bhs Indonesia,Duduklah Sejenak bersama kami...Penerbit Pustaka Ibnu Katsir,penerjemah Beni Sarbeni Muraja�ah.