Sunday, March 28, 2010

Kem Ibadat danMotivasi Remaja


TENTATIF KEM IBADAH DAN MOTIVASI KECEMERLANGAN ISLAM

JADUAL PROGRAM

9 April 2010, Jumaat

02.00 pm : Pendaftaran

06.00 pm : Taklimat

06.30 pm : Makan Malam

07.10 pm : Solat Maghrib

07.30 pm : Kuliah Dasar 1: Aqidah dan Manhaj ASWJ

09.00 pm : Solat Isyak

09.30 pm : LDK 1: Santai Mesra

11.00 pm : Minum malam

11.30 pm : Tidur

10 April 2010, Sabtu.

06.00 am : Solat Subuh

06.40 am : Kuliah Subuh: “Anak Soleh”

07.20 am : Riadah 1 dan Hemat Diri

08.00 am : Sarapan pagi

08.30 am : Kuliah Dasar 2: Solat dan Thaharah

10.00am : Rehat dan Minum Pagi

10.30am : LDK 2: Manual Thaharah

12.00 am : Makan Tengahari

12.30 pm : Rehat

01.00 pm : Solat Zuhur

02.00 pm : LDK 3: Manual Solat

03.30 pm : Rehat dan persiapan untuk Riadah 2

04.00 pm : Riadah 2 [Solat Asar akan didirikan di tapak riadah]

06.30 pm : Hemat Diri dan Makan Malam

07.20 pm : Solat Maghrib

07.40 pm : Kuliah Maghrib: “Remaja Tulang Belakang Agama”

08.30 pm : Solat Isya’

09.10 pm : Kuliah Dasar 3: Akhlaq Muslimin

11.00 pm : Minum Malam

11.30 pm : Tidur

11 April 2010, Ahad.

06.00 am : Solat Subuh

06.40 am : Bacaan Zikir Pagi

07.20 am : Riadhah dan Hemat Diri

08.00 am : Sarapan pagi

08.30 am : Kuliah Dasar 4: Motivasi Pemangkin Prestasi

10.00am : Minum Pagi

10.30am : LDK 4: Menilai kemampuan diri

11.30 am : Gotong Royong & Makan Tengahari

12.30 pm : Majlis Penutup

01.00 pm : Sesi ramah mesra bersama Peserta, Ibu bapa dan Fasilitator

01.30 pm : Bersurai

Senarai Penceramah:


Kuliah Dasar 1: AQIDAH DAN MANHAJ ASWJ

(Ustaz Mohamad Abd Kadir Sahak, MEDIU)

Kuliah Dasar 2 : SOLAT DAN THAHARAH

(Ustaz Khairil Anwar Abd Latiff, IIC)

Kuliah Dasar 3 : AKHLAQ MUSLIMIN

(Ustaz Hisham Mohd Radzi, UniKL)

Kuliah Dasar 4 : MOTIVASI KECEMERLANGAN
(Ustaz Abd Razak Abd Muthalib, IIC)
Institut al-Qayyim, 458B MK18, Mengkuang, 14000 Bukit Mertajam, P.Pinang

SURAT TERBUKA : DARI UMMU ‘ABDILLAH AL-WADI’IYYAH


Dari Ummu ‘Abdillah al-Wadi’iyah,
untuk saudaraku di jalan Allah Ummu Ishaq Al Atsariyah

Disunting oleh:Husna Ummu Jauharah at-Taqqiyah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah memuji Allah Subhanahu wata’ala, aku khabarkan padamu, wahai Ummu Ishaq, bahawa telah sampai padaku dua pucuk surat darimu, semoga Allah menjagamu dan aku doakan semoga Allah mencintaimu, yang Dia telah menjadikanmu cinta kepadaku kerana-Nya.

Adapun mengenai permintaanmu agar aku menulis risalah kepada akhwat salafiyat di Indonesia, aku jawab bahawa aku telah menulis kitab Nashihati lin-Nisaa (Nasihatku untuk Wanita) yang sekarang sedang dicetak. Bila kitab itu telah terbit, Insya Allah akan kami kirimkan kepadamu, semoga Allah memudahkannya.

Adapun nasihatku dalam thalabul ‘ilmi (menuntut ilmu agama) bagi wanita, maka aku katakan: Hendaklah wanita memulai dari perkara yang Allah wajibkan atasnya, seperti mulai dengan belajar ilmu tauhid yang merupakan pokok agama ini, kerana Allah tidak akan menerima amalan apa pun dari seorang hamba jika ia tidak mentauhidkan-Nya dalam ibadah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsi :

“Aku paling tidak memerlukan kepada sekutu-sekutu dari perbuatan syirik. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dalam amalan tersebut dia menyekutukan Aku dengan yang lain maka aku tinggalkan dia dan sekutunya.”

Juga mempelajari thaharah, cara bersuci dari haid, nifas dan setiap yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur/kemaluan depan dan belakang), dan mempelajari tata cara shalat, syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya.

Demikian pula mempelajari tata cara haji jika ia ingin menunaikan ibadah ini, dan seterusnya…
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim.”

Setelah itu, jika wanita tersebut termasuk orang-orang yang berkesinambungan dalam menuntut ilmu, maka hendaklah ia menghafal al-Qur’an bila memang itu mudah baginya dan juga menghafal hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam, tentunya disertai pemahaman dengan memohon pertolongan kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Kemudian merujuk kitab tafsir kalau ada masalah yang berkaitan dengan Al Qur’an, seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Jarir. Jika masalahnya berkaitan dengan Sunnah, maka merujuklah kepada kitab-kitab syarah dan fiqih seperti Fathul Bari, Syarhun Nawawi li Shahih Muslim, Nailul Authar, Subulus Salam, al-Muhalla oleh Ibnu Hazm.

Dan perkara yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam hal ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala kerana doa termasuk sebab yang menolong untuk memahami ilmu. Oleh kerana itu, hendaknya seorang insan memohon kepada Allah agar menganugerahkan pemahaman kepadanya.

Jika ada para pengajar wanita (guru/ustadzah) yang mengetahui al-Qur’an dan as-Sunnah, maka berguru kepada mereka merupakan perkara yang baik, kerana seorang guru akan mengarahkan penuntut ilmu (murid) dan menjelaskan kepadanya kesalahan-kesalahan yang ada. Terkadang seorang penuntut ilmu menyangka sesuatu itu haq (benar), namun dengan perantaraan seorang guru dia boleh mendapatkan penjelasan bahawa hal itu ternyata salah, sedangkan al-haq (kebenaran) itu menyelisihi apa yang ada dalam prasangkanya.

Tidak menjadi masalah bagi seorang wanita untuk belajar pada seorang syaikh, akan tetapi dengan syarat selama aman dari fitnah dan harus di belakang hijab (ada tabir pemisah), kerana selamatnya hati tidak boleh ditandingi dengan sesuatu.

Jangan engkau menganggap sulit urusan menuntut ilmu kerana Alhamdulillah menuntut ilmu itu mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta’ala mudahkan, sebagaimana firman-Nya:
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur’an itu untuk pelajaran, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? (Al-Qamar: 17)

Dan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam:

Aku diutus dengan membawa agama yang hanif (lurus) dan mudah.

Akan tetapi, ingatlah bahwa ilmu itu memerlukan ketekunan dan kesungguh-sungguhan sebagaimana dikatakan : Berilah kepada ilmu semua yang ada padamu, maka ilmu itu akan memberimu sebagiannya
.
Juga sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair(Imam asy-Syafi'i) :

Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam perkara. Aku akan beritahukan kepadamu perinciannya. Kepandaian, ketamakan (dalam mencari ilmu), kesungguhan dan memiliki bekal. Berteman dengan guru dan masa yang panjang.”

Maksud ucapan sya’ir “bulghah” adalah sesuatu yang boleh dimakan, kerana termasuk perkara yang dapat menegakkan badan adalah makanan.

Berhati-hatilah wahai saudariku –semoga Allah menjagamu– dari bersikap taklid (mengikuti tanpa ilmu) dalam masalah-masalah agama, kerana sikap taklid itu adalah kebutaan. Padahal Allah subhanahu wa ta’ala telah memberikan akal kepada manusia dan memberi nikmat dengan akal tersebut sehingga manusia unggul dengannya.

Adapun pertanyaanmu “Bagaimana caranya agar seorang wanita boleh menjadi pembahas/peneliti yang kuat (dalam ilmu din)?” Maka jawabnya –semoga Allah menjagamu- : Masalah-masalah ilmu itu beragam dan sungguh Allah Subhanahu wa ta’ala telah mendatangkan untuk agamanya ini orang-orang yang berkhidmat padanya. Maka mereka memberikan setiap macam ilmu itu haknya, sebagai permisalan:

Jika suatu masalah itu berkaitan dengan hadits, maka hendaknya engkau merujuk kepada kitab-kitab takhrij seperti kitab Nashbur Rayah oleh az-Zaila’i, at-Talkhishul Habir oleh Ibnu Hajar al-‘Atsqalani dan kitab-kitabnya Syaikh al-Albani hafidhahullah yang padanya ada takhrij seperti Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah dan Silsilah al-Ahadits ad-Dha’ifah.

Jika masalahnya berkaitan dengan fiqih, maka hendaklah engkau merujuk kepada kitab-kitab yang memang ditulis untuk membahas fiqih, seperti kitab-kitab yang telah aku sebutkan sebelum ini, demikian seterusnya….

Saudariku, semoga Allah menjaga dan memeliharamu…

Sanjunglah Allah ‘Azza wa Jalla kerana Dia telah menjadikanmu mengenal bahasa Arab. Aku katakan kepadamu bahwa bahasa Arab saat ini telah banyak mengalami penyimpangan (pembelokan dari bahasa Arab yang fasih) dan telah masuk pada bahasa ini kebengkokan yang memalingkan dari kefasihan. Akan tetapi, masih ada kitab-kitab bahasa Arab yang boleh engkau pelajari dan engkau baca serta engkau pergunakan agar lisan menjadi lurus (fasih dalam berbahasa Arab). Kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab nahwu. Bagi pelajar pemula hendaknya mulai dengan mempelajari kitab Tuhfatus Saniyah, setelah itu kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, lalu kitab Qatrun Nada dan Syarhu ibnu ‘Aqil. Dan sepertinya kitab-kitab ini sudah mencukupi bagi penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu nahwu.

Demikianlah wahai saudariku, jangan lupa untuk menyertakan aku dalam doa kebaikanmu karena doa seseorang untuk saudaranya yang muslim yang jauh dari dirinya itu mustajab (diterima Allah Subhanahu wa ta’ala).

Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.

Ditulis oleh saudarimu fillah

Ummu ‘Abdillah al-Wadi’iyah
Sabtu, 20 Ramadlan 1418 H

(Diterjemahkan oleh Ummu Ishaq Zulfa Husein dari surat aslinya)

http://asysyariah.com/print.php?id_online=12